ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ငွေနှင့် ပူဇော်သက္ကာများ

ကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့်ပေးရတာလဲ?

ပေးကမ်းခြင်းသည် အခွင့်ထူးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အား
“အစွန့်အကြဲ ခံခြင်း အရာထက် စွန့်ကြဲခြင်း အရာသည်သာ၍ မင်္ဂလာရှိသည်’’ (တ ၂၀း၃၅)

ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း။

PBB 314 594 2206

Remark: Myanmar Congregation

(အကောင့်အမည်: DUMC)