ယေရှုကိုသိခြင်း

သင့်လိုအပ်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် မသိပါ။

ဘုရားသခင်ကို သင်မသိပေမယ့် ဘုရားသခင်က သင့်ကို သိတော်မူ၏။

ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာခြင်းသည် ဘာသာရေး သို့မဟုတ် ထုံးတမ်းစဉ်လာဖြစ်ခြင်းအကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရ အသက်ကို ရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားကို ချစ်တော်မူ၏။
ယောဟန် ၃:၁၆

ဘုရားသခင်သည် အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်နေပါစေ သင့်ကိုချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ သင့်ဘ၀ရဲ့ ပြသနာများဖြစ်သည့် ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ၊ ကျော်ကြာမှု၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့တွင် ခြွင်းချက်မရှိ ဘုရားသခင်သည်ပြန်လည်ပြုပြင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောဘုရားဖြစ်သည်။

သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့်ပိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လိုပါ ဤနေရာတွင် သင်ဆုတောင်းနိုင်သည့် အလွန်ရိုးရှင်းသော ဆုတောင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

သခင်ယေရှု၊

ကျွန်ုပ်၏အပြစ်အတွက် အသေခံတော်မူသည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ဘဝမှာ အမှားလုပ်မိလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်သည် လမ်းမှလွှဲ၍ ကိုယ်တော်၏နောက်သို့ လိုက်လိုပါ၏။ ကျွန်ုပ်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ကို ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်နှင့် အရှင်သခင်အဖြစ် ယခုပင် ကျွန်ုပ်လက်ခံပါသည်။
ဒီနေ့ကစပြီး ကျွန်ုပ်ဘဝရဲ့ဗဟိုအဖြစ်နေရာပေးပါတယ်။ သခင်ယေရှု၏နာမ၌ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏ အာမင်။