தமிழ் ஆராதனை நேரில்
ஞாயிறு காலை 10 மணிக்கு Hall 2, Dream Centre PJ

 

Our Tamil celebration in-person
Sundays 10.00 am Hall 2, Dream Centre PJ

Latest Sermon
ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை

ஒரு சிறந்த அனுபவத்திற்கு எங்களுடன் இணையுங்கள்! எங்களிடம் இருக்கும் வேலை வாய்ப்புகளை இங்கே பார்க்கவும்.
Join us for a great adventure! Check out our available vacancies here.